کلکتور اصلی فاضلاب تهران


کارفرما:
شرکت فاضلاب تهران
تاریخ شروع:
1398/07/01
تاریخ پایان:
1398/07/01
وضعیت:
درحال انجام

کلکتور اصلی فاضلاب تهران
 

کارفرما : شرکت فاضلاب تهران
مشاور : مهندسین مشاور مهاب قدس
محل اجرا : تهران، منطقه 20 و 12 و نیز قسمتی از تصفیه خانه
اجرا : 1375

تهیه شده توسط راداکا

طراحی سایت داتنت نیوک دی ان ان نیوک دات نت نیوک dnn dotnetnuke طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو