منازل مسكوني قضات دادگستري


کارفرما:
اداره كل مهندسي و ساختمان دادگستري
تاریخ شروع:
1398/07/01
تاریخ پایان:
1398/07/01
وضعیت:
درحال انجام

منازل مسكوني قضات دادگستري

كارفرما : اداره كل مهندسي و ساختمان دادگستري
بهره برداري : 1374
سازه : اسكلت فلزي
سطح زير بنا : 1200 مترمربع
محوطه سازي : 250 مترمربع

تهیه شده توسط راداکا

طراحی سایت داتنت نیوک دی ان ان نیوک دات نت نیوک dnn dotnetnuke طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو