مجتمع 760 واحدي مسكوني بهاران سنندج


کارفرما:
شركت ساختماني معلم(شركت تامين مسكن فرهنگيان)
تاریخ شروع:
1398/07/01
تاریخ پایان:
1398/07/01
وضعیت:
پایان یافته

پروژه: مجتمع 760 واحدي مسكوني بهاران سنندج
 

كارفرما:شركت ساختماني معلم(شركت تامين مسكن فرهنگيان)
نظارت :شركت تامين مسكن فرهنگيان
متراژزيربنا:54000 متر مربع
مشاور:سازمان مسكن و شهر سازي استان كردستان

تهیه شده توسط راداکا

طراحی سایت داتنت نیوک دی ان ان نیوک دات نت نیوک dnn dotnetnuke طراحی وب وبسایت نرم افزار سفارش مشتری نرم افزار موبایل سامانه انبارداری پورتال سئو